Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Di dân giữa các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên: Thực trạng và giải pháp
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Bùi Quang Bình; Thành viên:  Ninh Thị Thu Thủy; Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Thị Thúy Ngọc; Nguyễn Thị Phương Thảo; Đoàn Thị Lan Phương
Số: B2010 - ĐN 04-49 TĐ ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn