Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh ĐăkNông giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn 2030
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Bùi Quang Bình; Thành viên:  Ninh Thị Thu Thủy; Võ Thị Thúy Anh; Nguyễn Thị Thu Hà
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T-2013 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn