Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,986,178

 Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Thị Bích Thủy
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay" - Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo; Số: Số đặc biệt 04 - 2015;Từ->đến trang: 158 - 162;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn