Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='thuyvtb' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,251,832

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Triết học xã hội
Ngành: Triết học
 2012 Cao học chuyên ngành Triết học  Đại học Đà Nẵng
[2]Tất yếu & Tự do
Ngành: Triết học
 2009 Sinh viên Đại học hệ chính qui ngành Giáo dục Chính trị  Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[3]Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Ngành: Khoa học chính trị
 2008 Sinh viên Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, tại chức, từ xa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Đà Nẵng - Các TTGDTX các tỉnh liên kết với TTGDTX ĐHĐN - Đại học Luật Hà Nội tại Quảng Nam - Đại học Quảng Nam
[4]Chuyên đề Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành: Khoa học chính trị
 2004 Sinh viên Đại học hệ chính quy ngành Giáo dục chính trị  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[5]Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
Ngành: Khoa học chính trị
 1998 Sinh viên Đại học hệ chính quy ngành Giáo dục chính trị  Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[6]Chính trị
Ngành: Khoa học chính trị
 1995 Sinh viên Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy, tại chức, từ xa  Đại học Đà Nẵng
[7]Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngành: Khoa học chính trị
 1984 Sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, tại chức, từ xa  Đại học Đà Nẵng - Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng - Đại học Văn hoá Hà Nội tại Quảng Nam
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn