Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,985,833

 Tính hai mặt của toàn cầu hoá kinh tế - Cơ hội và thách thức đối với quá trinhg phát triển bền vững ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế APPEND5 "Toàn cầu hoá và những vấn đề Triết học ở châu Á - Thái Bình Dương", Hà Nội - Việt Nam.; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn