Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,709,442

 Một số giải pháp góp phần chuyển hướng nông nghiệp, nông thôn sang nền kinh tế thị trường
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vương Thị Bích Thủy
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Các giải pháp kinh tế phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, Đại học Đà Nẵng ; Số: ;Từ->đến trang: 209-214;Năm: 1999
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn