Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,709,493

 Quan điểm người học là trung tâm và vai trò của người thầy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số 8(81).2014;Từ->đến trang: 24;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ là phương thức đào tạo tiến bộ, mềm dẻo, linh hoạt, gắn với quan điểm người học là trung tâm. Với nhiều ưu điểm và khác biệt so với đào tạo theo niên chế, phương thức đào tạo này đặt ra yêu cầu đối với giảng viên là phải giảng dạy theo các phương pháp tích cực và sinh viên phải coi trọng việc tự học của mình. Với quan điểm người học là trung tâm, vai trò của người thầy trong đào tạo tín chỉ không hề bị xem nhẹ, mà càng được đề cao hơn. Đó là vai trò của người cầm lái, người tổ chức trong quá trình chuyển tải tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm đến với người học. Để nâng cao chất lượng trong đào tạo tín chỉ, góp phần vào đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục hiện nay, người thầy phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của sinh viên.
ABSTRACT
Credit-based training is an advanced, flexible training form associated with learner-centered teaching. Having good points and distinctive features compared to yearly training, the credit-based training requires the lecturers to apply positive teaching methods and students to consider their self-study to be an important component. According to the conception of learner-centered teaching, the role of teachers in credit-based training is not underestimated but highly appreciated.That is the teacher’s role when imparting knowledge, skill and experience to the learner. To improve the quality of credit-based training and contribute to the basic and comprehensive innovation in current education, the teachers have to reform their teaching methods in such a way that they enhance students’recognition.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn