Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,709,463

  Bài báo “Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua hệ thống di tích lịch sử cách mạng ở thành phố Đà Nẵng” đăng Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng số 11 tháng 06 năm 2014.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy - SV. Nguyễn Thị Phường
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 11 (02);Từ->đến trang: 105-110;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn