Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,709

 Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy*
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 10(83).2014;Từ->đến trang: 32;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Công nghệ thông tin (CNTT) có vai trò to lớn trong quá trình đổi mới giáo dục. Ứng dụng CNTT trong dạy học là giúp giảng viên thay đổi cách dạy, bớt thuyết giảng, biết phối hợp nhiều phương pháp khác nhau để nâng cao chất lượng giảng dạy. Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế. Để nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn học này, chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó mỗi giảng viên cần phải tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT vào dạy học; biết thiết kế bài giảng điện tử và khai thác mạng internet để xây dựng kho dữ liệu, tài nguyên môn học phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.
ABSTRACT
Information technology (IT) plays an important role in the educational innovation: it promotes new teaching methods, reduces teacher-centered instruction, and improves education quality. The application of IT in teaching “The revolutionary policies of Vietnamese Communist Party” has shown its benefits but also exposed to the teachers new problems. To tackle these problems and apply efficiently IT in teaching, lecturers need to study regularly to improve their expertise and enhance their IT skills - to know how to design e-lectures, explore the internet, or build a database of documents used for research and teaching.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn