Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,741

 Biện chứng giữa người dạy - người học và vận dụng vào đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  TS. Vương Thị Bích Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  ThS. Dương Đình Tùng
Số: DD2013-03-43 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn