Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tienhh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,144,096

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tài chính quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Cao học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[2]Phân tích tín dụng và cho vay
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Đại học, Cao học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[3]Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[4]Toán Tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[5]Quản trị ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[6]Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn