Hồ Hữu Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,309

 
Mục này được 19123 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Hữu Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/12/1960
Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định
Quê quán An Nhơn, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 201; Chuyên ngành: Tài chính- ngân hàng; Tại: Học viện Tài chính
Dạy CN: Tài chính, Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh C, Pháp A, Nga A
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
-1983 -1985 Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giảng dạy
-1985 -1988 Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giảng dạy
-1988– 2/1995 Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giảng dạy, Phó CN Khoa, CN Khoa Kinh
tế nghiệp vụ
-1995 - 1999 Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Giảng dạy, Trợ lý Hiệu trưởng về NCKH
-1999– 12/2014 Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Giảng dạy, Phó CN Khoa Tài chính –
Thống kê, Phó CN Khoa Tài chính – Ngân hàng
-12/2014- nay Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Giảng dạy, Trưởng BM Ngân hàng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đánh giá cơ chế phân cấp trong quản trị các NHTM Việt Nam- Khảo sát từ phía các chi nhánh. Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, Hồ Hữu Tiến. Kỷ yếu HT KH quốc gia: Hệ thống TCNH với sự phát triển KT-XH Miền Trung Tây nguyên trong bối cảnh CMCN. Trang: Trang 10-20. Năm 2020. (Aug 25 2020 10:07AM)
[2]Tham luận: Chứng khoán hóa- Kinh nghiệm ở một số quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Lê Phương Uyên. Kỷ yếu HT KH quốc gia: Hệ thống TCNH với sự phát triển KT-XH Miền Trung Tây nguyên trong bối cảnh CMCN. Trang: Trang 121-130. Năm 2020. (Aug 25 2020 10:11AM)
[3]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển thị trường CKH của một số quốc gia- Khuyến nghị đối với chính phủ Việt Nam. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Lê Phương Uyên. Tạp chí khoa học Tài chính Kế toán. Số: 18. Trang: Trang 16-21. Năm 2020. (Aug 25 2020 10:00AM)
[4]Tham luận: Ngưỡng lạm phát và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Econometrics and statistical methods- applications in economics and finance". Trang: 11-24. Năm 2019. (Aug 16 2019 11:15AM)
[5]Tham luận: Ngưỡng lạm phát và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Econometrics and statistical methods- applications in economics and finance". Trang: 11-24. Năm 2019. (Aug 16 2019 11:14AM)
[6]Bài báo: Hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam- Cách tiếp cận bootstrap phi tham số. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Mai Thị Thanh Chung. Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán, Trường Đại học Tài chính Kế toán. Số: 13. Trang: 25-31. Năm 2018. (Aug 16 2019 11:01AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu sự tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. Tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 104. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ cho vay tại NHTMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Phạm Hoàng Phương Lan. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Số: 2(06). Trang: 124-135. Năm 2014. (Aug 16 2019 10:53AM)
[9]Bài báo: Bàn về vấn đề quản lý vốn ODA ở Việt Nam. Tác giả: Hồ Hữu Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2[31]. Trang: 136-143. Năm 2009. (Aug 16 2019 10:47AM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 7 2016 5:04PM)(Apr 7 2016 5:06PM)(Apr 7 2016 5:01PM)
[1]Giáo trình Thanh toán quốc tế Chủ biên: TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, Th.S Lê Phương Dung, TS. Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2011.
[2]Giáo trình Tài chính - Tiền tệ Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến, PGS.TS. Lâm Chí Dũng, Th.S. Võ Văn Vang, Th.S. Trịnh Thị Trinh. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2011.
[3]Giáo trình Toán Tài chính Chủ biên: TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: Th.S. Nguyễn Ngọc Anh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2008.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngân hàng đầu tư
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 cao học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Tài chính quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Cao học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[3]Phân tích tín dụng và cho vay
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Đại học, Cao học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[4]Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[5]Toán Tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[6]Quản trị ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[7]Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn