Trần Minh Sang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17265 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Minh Sang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/05/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Mechanical Engineering; Tại: National Cheng Kung University
Dạy CN: Chế tạo máy
Lĩnh vực NC: - Nghiên cứu đầu phun tạo điểm chất lỏng kích thước micro ứng dụng trong thiết bị y sinh, lắp ráp linh kiện, lắp ráp ô tô.. - Phương pháp phần tử hữu hạn
Ngoại ngữ: English, Chinese
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Chế tạo máy - Khoa Cơ khí - Đại học Bách khoa
Điện thoại: 0236 3842741; Mobile: 0977694103
Email: sangtranbk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2008 - 8/2010: Giảng viên tập sự tại Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
9/2010 - 9/2012: Học Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài Loan
9/2012 - 9/2015: Giảng viên tại Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
9/2015 - 9/2020: NCS tại Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài Loan
9/2020 - Nay: Giảng viên tại Khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Design and Simulation of Electromagnetic Linear Actuators for Jet Dispensers. Authors: Minh-Sang Tran, Sheng-Jye Hwang. Tạp chí xuất bản Applied Sciences. No: 10(5). Pages: 1653. Year 2020. (Mar 2 2020 12:57PM)
[2]Presentations: Driving a jetting dispenser by solenoid and moving magnet actuators. Authors: Minh-Sang Tran, Sheng-Jye Hwang. The 2019 Allring Innovation and Creativity Competition (萬潤2019創新創意競賽). Pages: xx. Year 2019. (Oct 6 2019 7:11AM)
[3]Presentations: Voice coil actuator based dispenser. Authors: Minh-Sang Tran, Van-Hung Bui, Sheng-Jye Hwang. The Vietnam – Japan Science and Technology Symposium 2019 (VJST2019). Pages: xx. Year 2019. (Oct 6 2019 3:49PM)
[4]Article: Design and Experiment of a Moving Magnet Actuator Based Jetting Dispenser. Authors: Minh-Sang Tran and Sheng-Jye Hwang. Tạp chí xuất bản Applied Sciences. No: 9(14). Pages: 2911. Year 2019. (Sep 27 2019 8:30AM)
[5]Presentations: Dispenser Control with Coil Motor. Authors: Bui Van-Hung, Ming-Hong Tsai, Tran Minh-Sang, Sheng-Jye Hwang, Huei-Huang Lee. The 15th International Conference on Automation Technology. Pages: TP3-4. Year 2018. (Oct 5 2019 2:32PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán chuyên ngành
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2014 Sinh viên đại học chính quy  Đại học Bách khoa
[2]Kỹ thuật đo cơ khí
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2012 Sinh viên đại học chính quy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn