Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,462

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2015 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Sư Phạm, ĐHĐN
[2]Công nghệ xử lý nước - Các quá trình hóa lý
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN
[3]Công nghệ xử lý nước - Các quá trình sinh học
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 Sinh viên Cao đẳng  Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn