Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,760

  Các công trình tham gia:
1-Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải khu du lịch Làng Pháp, Bà Nà, Đà Nẵng
2-Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải khách sạn Mỹ Khê, Đà Nẵng
3-Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải khách sạn Công Đoàn, Đà Nẵng
4-Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải công ty chế biến thủy sản Seo Nam, Quảng Nam
5-Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản Bắc Trung Nam, Đà Nẵng
6-Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải khu du lịch suối nước nóng Núi Thần Tài, Đà Nẵng
7-Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt khu du lịch suối nước nóng Núi Thần Tài, Đà Nẵng
8-Thiết kế và cải tạo hệ thống xử lý nước thải giặt là công ty 559, Quảng Nam
9-Thiết kế và cải tạo hệ thống xử lý nước thải resort Fusion Maia, Đà Nẵng
10-Thiết kế và cải tạo hệ thống xử lý nước thải khách sạn Mercure, Đà Nẵngwalgreens prints coupons prescription coupon card free printable couponsabortion stories gone wrong read teenage abortion facts
11-Thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải khu dân cư quốc tế Đa Phước, Đà Nẵng
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn