Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,644

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Study on estimating greenhouse gas emissions from domestic wastewater treatment plant in Danang City. Tác giả: Phạm Phú Song Toàn, Kiều Thị Hòa, Trần Minh Thảo, Martin Linzie. Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh. Số: 2. Trang: 234-242. Năm 2016. (Jul 4 2017 12:21PM)
[2]Bài báo: Phát thải khí hiệu ứng nhà kính từ các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị - Nghiên cứu điển hình tại Thành phố Hội An . Tác giả: Phạm Phú Song Toàn, Trần Minh Thảo, Trần Thị Ngọc Linh. Tạp chí Khoa học, Đại học Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Số: S29-2016. Trang: 01-07. Năm 2016. (Sep 23 2016 9:40AM)
[3]Tham luận: Sự phát triển của cỏ vetiver khi được tưới bằng nước rỉ rác. Tác giả: Thao Minh TranHuong Thi My DinhMan Van Tran. Workshop: "Heavy metals, Dioxins and Persistent Organic Pollutants (POPs) - their impacts and the potential use Vetiver Grass for remediation". Trang: 1-4. Năm 2016. (Oct 7 2017 11:19PM)
[4]Bài báo: Khả năng xử lý hỗn hợp nước thải phòng thí nghiệm và sinh hoạt của cỏ vetiver . Tác giả: Trần Minh Thảo; Jean O. Lacousière; Lena B. M. Vought; Đoàn Thanh Phương; Trần Văn Mẫn
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Đại học Đà Nẵng. Số: 11. Trang: 174-177. Năm 2015. (Nov 23 2015 5:10PM)
[5]Bài báo: PERFORMANCE OF MICRO-FILTRATION MEMBRANE COMBINED WITH UASB REACTOR (MFUR) UNDER LOW FLUX OPERATION. Tác giả: Tran Minh Thao. Vietnam
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 53. Trang: 19-24. Năm 2015.
(Jul 29 2015 4:02PM)
[6]Bài báo: Đánh giá hoạt động của hệ thống McABR tiên tiến trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: Trần Minh Thảo*; Phùng Minh Tùng; Đoàn Thanh Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 70. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[7]Bài báo: XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÓ NỒNG ĐỘ CHẤT HỮU CƠ CAO TRONG ĐIỀU KIỆN HIẾU KHÍ ƯA NHIỆT. Tác giả: Trần Minh ThảoĐoàn Thanh Phương
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 24. Trang: 40-44. Năm 2008. (Mar 2 2015 11:42PM)
[8]Bài báo: Xử lý nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng bùn hoạt tính dạng hạt ở điều kiện hiếu khí. Tác giả: Trần Thị Vũ, Loan
Dương Thị Phương, Thảo
Lê Thị Bích, PhượngTrần Minh Thảo
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 29b. Trang: 408-413. Năm 2008.
(Mar 3 2015 12:15AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Study on estimating greenhouse gas emissions from domestic wastewater treatment plants in Danang City. Authors: Phạm Phú Song Toàn, Kiều Thị Hòa, Trần Minh Thảo, Martin Linzie. Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh. No: 2. Pages: 234-242. Year 2016. (Sep 23 2016 9:33AM)
[2]Article: CAPACITY OF VETIVER GRASS IN TREATMENT OF A MIXTURE OF LABORATORY AND DOMESTIC WASTEWATERS. Authors: Thao Minh Tran, Jean O. Lacoursière, Lena B. M. Vought, Phuong Thanh Doan, Man Van Tran. Vietnam. No: 6. Pages: 1-7. Year 2015. (Jul 29 2015 4:29PM)
[3]Article: Assessment of anti-fouling strategies for membrane coupled with upflow anaerobic sludge blanket (MUASB) process. Authors: Thao Minh Tran, Yun Ye, Vicki Chen, Richard Stuetz & Pierre Le-Clechabortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion factscvs weekly sale cvs print prescription savings cards. Environmental Technology. No: 1-4. Pages: 521-528. Year 2013. (Jul 29 2015 3:55PM)
[4]Article: Advanced characterization of fouling in membrane coupled with upflow anaerobic sludge blanket process. Authors: Thao Minh Tran, Richard M. Stuetz, Vicki Chen, Pierre Le-Clech
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Environmental Technology. No: 34. Pages: 2799-2807. Year 2013. (Apr 1 2015 4:53PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn