Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xác định hệ số của các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Trần Nhân Tâm Quyền; Thành viên:  
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: B2008-ĐN03-24 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn