Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chuyên đề Thiết kế Đô thị
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Lý thuyết sáng tác Kiến trúc
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên Kiến trúc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa
[3]Kiến trúc cảnh quan
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên ngành Kiến trúc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa
[4]Kiến trúc
Ngành: Xây dựng
 2005 Sinh viên ngành xây dựng, quản lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa
[5]Quy hoạch đô thị 1 và 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên ngành Kiến trúc
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa
[6]Quy hoạch đô thị
Ngành: Xây dựng
 2000 Sinh viên ngành Xây dựng, quản lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa
[7]Quy hoạch đô thị
Ngành: Khác
 2000 Sinh viên chính quy chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quản lý dự án
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học bách Khoa và các trường thành viên thuộc Đại học Đà nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn