Trần Quang Hưng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,843

 
Mục này được 50754 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quang Hưng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/06/1979
Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán TT-Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây Dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Xây dựng Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Cơ học - Xây dựng; Tại: Université de Besancon (Franche Comté)
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2016
Dạy CN: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, xây dựng cầu đường, xây dựng công trình thủy
Lĩnh vực NC: Phân tích và thiết kế kết cấu, dao động và thiết kế kháng chấn
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng DD&CN, Trường ĐHBK - 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0947747576
Email: tqhung@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 8/2002-8/2004: Chuyên viên thiết kế kết cấu, công ty CP Tư vấn Xây dựng TT-Huế.
- 12/2009-12/2010: Trợ giảng, Bộ môn Kết cấu công trình, Khoa Xây dựng DD&CN, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
- 1/2011-nay: giảng viên Khoa Xây dựng DD&CN, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
- 6/2012-10/2014: Phó Trưởng khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
- 11/2014-nay: Trưởng khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi. Chủ nhiệm: Trần Quang Hưng. Thành viên: Lê Cao Tuấn, Lê Xuân Dũng, Huỳnh Văn Viện. Mã số: Đ2015-02-123. Năm: 2016. (Oct 17 2016 8:14PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích khả năng chịu tải ngang của kết cấu nhà thép siêu cao tầng dạng giàn lưới. Chủ nhiệm: Trần Quang Hưng. Mã số: Đ2013-02-06. Năm: 2014. (May 22 2014 6:46PM)
[3] Đề tài Khác: Tối ưu hóa kết cấu chịu tải trọng lặp có giảm chấn. Chủ nhiệm: Trần Quang Hưng. Thành viên: . Mã số: B2010-TDA01-21-TRIG. Năm: 2011. (May 21 2011 6:08PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát vị trí của hệ outrigger để đạt hiệu quả cao nhất trong việc hạn chế hiệu ứng biến dạng co ngắn không đều của cột nhà cao tầng bê tông cốt thép. Tác giả: Lê Cao Tuấn, Trần Quang Hưng, Lê Cao Vinh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.1. Trang: 91-95. Năm 2019. (Jun 10 2019 10:12PM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của tro bay đến tính chất cơ học của vữa – Một số kết quả ban đầu. Tác giả: Nguyễn Văn Chính, Trần Quang Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(126)2018-Quyển 2. Trang: 6-9. Năm 2018. (Sep 23 2018 11:50AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu việc xét đến dao động xoắn khi tính toán động đất cho nhà cao tầng có kết cấu không đối xứng. Tác giả: Đặng Ngọc Tân, Nguyễn Phúc Toàn, Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng. Số: 9-2018. Trang: 23-28. Năm 2018. (Jun 8 2019 11:31PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu khả năng chống thấm của bê tông sử dụng bột thủy tinh thay thế một phần cốt liệu mịn - một số kết quả ban đầu. Tác giả: Lê Xuân Dũng, Trần Quang Hưng, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Hữu Hùng. Tạp chí Xây dựng. Số: 12-2017. Trang: 77-80. Năm 2017. (Sep 23 2018 11:37AM)
[5]Bài báo: Thuộc tính của bê tông sử dụng bột thủy tinh thải y tế như cốt liệu mịn – Một số kết quả ban đầu. Tác giả: Nguyễn Quang Hòa, Trần Quang Hưng, Trần Minh Quân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017-QUYỂN 3. Trang: 40-43. Năm 2017. (Sep 23 2018 11:45AM)
[6]Bài báo: Phân tích ổn định tổng thể của dầm thép tiết diện thay đổi - một số trường hợp ứng dụng phổ biến. Tác giả: Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng. Số: 5-2017. Trang: 135-139. Năm 2017. (Jan 13 2018 12:42PM)
[7]Bài báo: HIỆU QUẢ CỦA HỆ OUTRIGGER TRONG HẠN CHẾ HIỆU ỨNG CO NGẮN KHÔNG ĐỀU CỦA CỘT NHÀ CAO TẦNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. Tác giả: Trần Quang Hưng, Lê Cao Tuấn. Hội nghị Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triẻn bền vững lần thứ 2 - ATCESD 2016. Số: 1. Trang: 24-30. Năm 2016. (Jan 13 2018 12:40PM)
[8]Bài báo: Phân tích độ tin cậy của khung thép phi tuyến chịu động đất dựa vào mô phỏng Monte Carlo và mô phỏng tập hợp con. Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng. Số: 3-2016. Trang: 265-268. Năm 2016. (Oct 17 2016 8:45PM)
[9]Bài báo: Phương pháp tiến hóa hàm mật độ xác suất dùng trong phân tích động lực học ngẫu nhiên kết cấu. Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây Dựng. Số: 3-2016. Trang: 283-287. Năm 2016. (Oct 17 2016 8:47PM)
[10]Bài báo: Một phương pháp phân tích nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu co ngắn không đều của cấu kiện thẳng đứng do biến dạng đàn hồi và từ biến. Tác giả: Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng. Số: 12-2015. Trang: 144-147. Năm 2015. (Oct 17 2016 8:25PM)
[11]Bài báo: Phương pháp số xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu do động đất. Tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Thiên Lam, Trần Quang Hưng. Tuyển tập hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015. Số: tập 1. Trang: 290-300. Năm 2015. (Oct 17 2016 8:36PM)
[12]Bài báo: Ổn định tổng thể của dầm thép chữ I có chiều cao tiết diện thay đổi. Tác giả: Trần Quang Hưng, Huỳnh Văn Viện. Tuyển tập hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015. Số: tập 1. Trang: 136-144. Năm 2015. (Oct 17 2016 8:31PM)
[13]Bài báo: Phân tích độ tin cậy của kết cấu khi chịu tác động của tải trọng động ngẫu nhiên. Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng, Trần Viết Trai, Tề Văn Tân, Nguyễn Vũ Hoàng Chương. Tuyển tập hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015. Số: tập 1. Trang: 301-308. Năm 2015. (Oct 17 2016 8:40PM)
[14]Bài báo: Phương pháp đánh giá ảnh hưởng co ngắn không đều của cột và vách đến nhà cao tầng. Tác giả: Trần Quang Hưng, Lê Cao Tuấn. Hội nghị Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững, Đà Nẵng 8/2015 (ATCESD 2015). Số: 1. Trang: 27-35. Năm 2015. (Oct 17 2016 8:43PM)
[15]Bài báo: Ảnh hưởng của góc xiên thanh giàn đến độ cứng ngang của kết cấu nhà cao tầng dạng ống lưới. Tác giả: Trần Quang Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(78). Trang: 47-53. Năm 2014. (Oct 17 2016 8:22PM)
[16]Bài báo: RÚT GỌN BÀI TOÁN GIẢM DAO ĐỘNG VÀ TIẾNG ỒN GÂY BỞI KẾT CẤU BẰNG VẬT LIỆU VISCOELASTIC VÀ POROELASTIC. Tác giả: Trần Quang Hưng. Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1(50). Trang: 19-25. Năm 2012.
(May 22 2014 8:48PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effect of Vietnamese Fly Ash on Selected Physical Properties, Durability and Probability of Corrosion of Steel in Concrete. Authors: Chinh Van Nguyen, Paul Lambert and Quang Hung Tran. Journal of Materials. No: 12(4). Pages: 593. Year 2019. (Feb 26 2019 9:39PM)
[2]Article: Use of Medical Waste Glass Powder as Partial Replacement of Cement – Influence of Water and Cement Ratio on Concrete Compressive Strength. Authors: Tran Quang Hung, Nguyen Quang Hoa. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering (IJETAE). No: Volume 8, Issue 7, July 2018. Pages: 252-258. Year 2018. (Sep 23 2018 12:14PM)
[3]Article: A robust component mode synthesis method for stochastic damped vibroacoustics. Authors: Quang Hung Tran, Morvan Ouisse and Noureddine Bouhaddi. Journal of Mechanical Systems and Signal Processing. No: 24. Pages: 164-181. Year 2010. (May 21 2011 8:33PM)
[4]Article: Méthodologie de conception robuste en vibro-acoustique. Authors: Q.H. Tran, M. Ouisse et N. Bouhaddi. Troisième Congrès International de Conception et Modélisation des Systèmes Mécaniques, Tunisie. No: 3. Year 2009. (May 21 2011 8:52PM)
[5]Article: A robust CMS method for stochastic vibroacoustic problem. Authors: Q.H. Tran, M. Ouisse and N. Bouhaddi. International Conference on Computational Structures Technology, Athens, Greece. No: 9. Pages: 93-98. Year 2008. (May 21 2011 8:40PM)
[6]Article:

Comparison of Robust CMS Methods for Damped Vibroacoustic Problems

.
Authors: Q.H. Tran, M. Ouisse and N. Bouhaddi. International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Belgium
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 7. Year 2008.
(May 21 2011 5:38PM)
[7]Article: Sous-structuration en vibroacoustique par une formulation en potentiel de déplacement. Authors: Q.H. Tran, M. Ouisse et N. Bouhaddi. COLLOQUE NATIONAL EN CALCUL DES STRUCTURES, CSMA, Giens, France. No: 1. Year 2007. (May 21 2011 8:46PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Anh Khoa
Đề tài:

HẠN CHẾ SỰ CO NGẮN KHÔNG ĐỀU CỦA CỘT NHÀ NHIỀU TẦNG BẰNG HỆ OUTRIGGER

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[2]Phạm Thị Xuân Hòa
Đề tài:

Phân tích tác động của động đất lên một số dạng nhà cao tầng theo phương pháp lịch sử thời gian 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[3]Hoàng Thị Thu Hà
Đề tài: TÍNH TOÁN MỐI NỐI CỘT TRONG NHÀ THÉP THEO MỘT SỐ TIÊU CHUẨN

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[4]Mai Văn Minh
Đề tài:

Khảo sát ảnh hưởng của lực nén đếnổn định tổng thể của dầm thép

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[5]Trần Quang Nhật
Đề tài: Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[6]Phạm Viết Hoàng
Đề tài:

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN  THIẾT KẾ CÁC CẤU KIỆN CHÍNH TRONG  CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG GẠCH BÊTÔNG RỖNG CHỊU LỰC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Huỳnh Văn Viện
Đề tài:

NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA DẦM THÉP CHỮ I CÓ TIẾT DIỆN THAY ĐỔI

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[8]Trần Nguyên Phong
Đề tài:

NGHIÊN CỨU ỔN ĐỊNH CỤC BỘ CỦA DẦM THÉP CHỮ I BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]Nguyễn Chính Nghĩa
Đề tài:

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA  CO NGẮN KHÔNG ĐỀU TRONGCỘT VÀ VÁCH ĐẾN NỘI LỰC NHÀ CAO TẦNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[10]Võ Văn Đức
Đề tài:

NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN KHUNG THÉP CÓ KỂ ĐẾN BIẾN DẠNG TRONG GIAI ĐOẠN DẺO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[11]Lê Cao Tuấn
Đề tài:

NGHIÊN CỨU DAO ĐỘNG NHÀ CAO TẦNG CÓ KỂ ĐẾN SỰ LÀM VIỆC ĐỒNG THỜI CỦA NỀN ĐẤT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[12]Nguyễn Phúc Toàn
Đề tài:

TÁC ĐỘNG CỦA DAO ĐỘNG XOẮN LÊN NHÀ CAO TẦNG TRONG PHƯƠNG PHÁP PHỔ PHẢN ỨNG KHI TÍNH TẢI ĐỘNG ĐẤT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[13]Đặng Ngọc Tân
Đề tài:

ĐÁNH GIÁ SỰ THAM GIA CỦA CÁC DẠNG DAO ĐỘNG KHI TÍNH TOÁN NHÀ CAO TẦNG CHỊU TẢI TRỌNG  ĐỘNG ĐẤT CÓ KẾT CẤU KHÔNG ĐỐI XỨNG

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[14]Phan Nguyễn Nam Nhạc
Đề tài: Đánh giá hiệu quả của sử dụng gạch bêtông rỗng kết hợp với dầm bêtông ứng suất trước trong xây dựng lắp ghép nhà quy mô vừa

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2014

[15]Nguyễn Công Trí
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ outrigger trong kết cấu nhà cao tầng dạng lõi

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2014

[16]Nguyễn Ngọc Vinh
Đề tài: Phân tích khả năng chịu lực của tiết diện thép hình ở trạng thái giới hạn dẻo

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2014

[17]Nguyễn Hải Phong
Đề tài: Phân tích dao động của nhà cao tầng có kết cấu dạng giàn lưới

 Thạc sĩ

 ĐH Đà Nẵng

 2013

 2013

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Dao động và tính toán công trình kháng chấn
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học xây dựng  Đại học Đà Nẵng
[2]Kết cấu nhà nhiều tầng
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học xây dựng
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Đà Nẵng
[3]Kết cấu thép
Ngành: Xây dựng
 2009 SV đại học ngành Xây dựng dân dụng, cầu đường, thủy lợi  Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn