Trần Hồ Uyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,662

 
Mục này được 28902 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hồ Uyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/10/1985
Nơi sinh: Hội An - Quảng Nam
Quê quán Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh - Môi trường; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản lý môi trường; Tại: Đại học Khoa học - Đại học Huế
Dạy CN: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3733289; Mobile: 0905492369
Email: uyentran.tvt@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 8/2012 - nay: Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đà Nẵng - Quản lý môi trường khách sạn. Tác giả: Lê Văn Thăng, Trần Hồ Uyên. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Số: 9/2011. Trang: 16-17. Năm 2011. (Oct 17 2012 8:18AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn