Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,250,033

 Tổ chức giáo dục ngoại khóa môn sinh học ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho học sinh trung học cơ sở
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Sơn, Võ Văn Minh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và giáo dục; Số: 17B(04) - 2015;Từ->đến trang: 103 - 108;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động ngoại khóa đã sớm được các nhà giáo dục quan tâm đến như là một biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tham gia hoạt động ngoại khóa, học sinh được mở rộng, nâng cao kiến thức và tăng cường các kĩ năng ngoài thực tế. Môn Sinh học ở trường Trung học cơ sở có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện giáo dục ngoại khóa và hoạt động ngoại khóa cũng là hình thức dạy ngoài giờ có hiệu quả cao, giúp học sinh hiểu sâu hơn các vấn đề của môn học. Với những điều kiện thuận lợi về vị trí và đa dạng sinh học, Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà thực sự trở thành điểm học tập thực tế thiên nhiên lí tưởng dành cho các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, để hoạt động ngoại khóa diễn ra đúng với tính chất và mục đích của nó, cần có những định hướng và giải pháp cụ thể cùng với sự phối hợp từ nhiều phía khác nhau.
ABSTRACT
Extracurricular activities have long been considered by educators as effective measures to enhance the quality of education. Participating in extracurricular activities, students have chances to widen, improve their knowledge and strengthen their practical skills. The subject of biology at secondary schools offers many favourable conditions to carry out extracurricular education, which is also a highly efficient form of activities outside the classroom, helping students gain a deeper insight into the aspects of this subject. With favourable conditions in terms of its location and biodiversity, Son Tra Natural Reserve has really become an ideal natural area for field trips from secondary schools in Da Nang city. However, in order to make extracurricular activities conform to their purposes and characteristics, it is necessary to have orientations and specific measures in combination with different parties involved.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn