Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,577,649

 Nghiên cứu thành phần thức ăn và một số tập tính dinh dưỡng của quần thể khỉ Vàng (Macaca mulatta) vào mùa khô tại Cù Lao Chàm thuộc khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Hữu Vỹ
Nơi đăng: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm Toàn Quốc- Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: 186-189;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khỉ Vàng (Macaca mulatta) là một trong 25 loài và phân loài thú linh trưởng tại Việt Nam, hiện đang có nguy cơ suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng do nhiều nguyên nhân. Trong tình trạng loài hiện nay, hiểu biết về thành phần thức ăn và một số tập tính dinh dưỡng của loài khỉ Vàng là hết sức cần thiết để phục vụ cho công tác bảo tồn loài. Trong nghiên cứu này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về thức ăn của khỉ Vàng tại khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) Cù Lao Chàm gồm 34 loài thực vật thuộc 18 họ. Trong đó các cây thuộc họ Dâu tằm là thức ăn ưa thích nhất. Bộ phận thức ăn dạng lá non chiếm tỷ lệ cao nhất. Khỉ Vàng có 2 tư thế lấy thức ăn phổ biến: ngồi và đứng. Tập tính lấy thức ăn chủ yếu là kiểu dùng tay bứt lá, quả.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Macaca mulatta one of the 25 primate species and subspecies in Vietnam, facing on the risk of decline in both quantity and quality for many reasons. In the current status, knowledge of feed ingredients and the nutritional habits is essential for the conservation. In this study, foods of Macaca mulatta at Cham Island including 34 species of 18 family. In which, Moraceae is favorite food. Young leaves is the highest food. Macaca mulatta have two popular postures to take foods: sitting and standing. The feeding habits: use mainly the type of taking leaves and fruits by hand.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn