Trần Niên Tuấn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,452

 
Mục này được 17815 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Niên Tuấn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/05/1989
Nơi sinh: Hội An, Quảng Nam
Quê quán Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Du lịch - Dịch vụ; Tại: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh toàn cầu; Tại: Chinese Culture University
Dạy CN: Quản trị kinh doanh du lịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 244 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An, Quảng Nam
Điện thoại: ; Mobile: 0935220589
Email: trannientuan@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Công tác tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng từ năm 2011
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản Trị Kinh doanh lữ hành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên Đại học, từ năm 3
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn