Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá sự ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ, hình ảnh doanh nghiệp, giá cảm nhận đến sự hài lòng và ý định mua của hành khách đối với hãng hàng không Quốc Gia Việt Nam - Vietnam Airlines

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia thống kê và tin học ứng dụng; Số: ISBN: 978 – 604 – 84 – 1862 - 5;Từ->đến trang: 598-612;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn