Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,213,156

[1] Bằng Khen của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Đại Học Đà Nẵng- Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại Học Kinh Tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012- 2013. Số: 79/QĐ/ĐTN. Năm: 2013.
[2] Bằng Khen của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Số: 224/QĐ - ĐHKT. Năm: 2014.
[3] Bằng Khen của Hiệu Trưởng Trường Đại Học Khoa Học và Kỹ Thuật Nam Đài, Đài Loan vì hoàn thành xuất sắc khoá học thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh toàn cầu với danh hiệu: Thủ Khoa Chuyên Ngành. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016-2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017-2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018-2019.
[7] Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế năm học 2018-2019. Số: Số: 1245/QĐ-ĐHKT. Năm: 2019.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019-2020.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ giai đoạn 2017-2020. Số: Số: 568/QĐ-BGDĐT. Năm: 2020.
[10] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng trong hoạt động NCKH năm 2020. Số: 1371/QĐ-UBND ngày 26/4/2021. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn