Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Literature review of the relationships between brand equity and consumer responses
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Hoang Ngan; Truong Ba Thanh; Tran Thi Kim Phuong; Tran Trung Vinh
Nơi đăng: 18th Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (ISBN 978- 967-2072-37-9); Số: ISBN 978- 967-2072-37-9;Từ->đến trang: 280-291;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn