Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,739,712

 Một số nhân tố cơ bản chi phối sự định hình chính sách an ninh - đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donal Trump đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ & khu vực học trong thời kỳ hội nhập"; Số: ---;Từ->đến trang: 283-287;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nước Mỹ bắt đầu hiện diện ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai, và khu vực này ngày càng trở nên quan trọng đối với Mỹ xét trên tất cả các phương diện từ kinh tế tới chính trị – ngoại giao và an ninh – quốc phòng. Tháng 01/2017, nước Mỹ bước vào một trang sử mới khi tỷ phú Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 45, sau khi giành thắng lợi bất ngờ trước ứng cử viên sáng giá của Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Với chính quyền mới của một Tổng thống đảng Cộng hòa, nước Mỹ được dự báo sẽ có những thay đổi trong chiến lược an ninh - đối ngoại đối với các khu vực quan trọng trên thế giới, trong đó có khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước hết, chính sách an ninh – đối ngoại của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ bị chi phối bởi tư duy chính trị “nước Mỹ trên hết” mà ông đã nhấn mạnh trong diễn văn nhậm chức. Nhưng cũng với tư duy chính trị thực dụng đó, nội dung cốt lõi trong việc tìm kiếm lợi ích tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ sẽ vẫn được duy trì bởi tầm quan trọng của khu vực đối với nền chính trị, kinh tế và an ninh – quốc phòng của Mỹ. Bên cạnh đó, một danh sách các vấn đề đối nội cấp thiết khác của chính quyền mới nhậm chức cũng là nhân tố tác động tới sự định hình chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
ABSTRACT
The United States has been present in the Asia-Pacific region since the Second World War, and the place has become increasingly important to the U.S. in all aspects from economic to political and security interests. On January 1st, 2017, the U.S. entered a new history when the billionaire Donald Trump was sworn in as the 45th president after winning a surprise victory over Democratic candidate Hillary Clinton. With the new administration of a Republican president, the U.S. is expected to make changes in its security and foreign strategy for key regions in the world, including the Asia-Pacific region. First of all, the security and foreign policies of President Donald Trump administration toward the Asia-Pacific region will be influenced by the political position “America First”, which he emphasized in the inaugural address. However, with that pragmatic political stance, the U.S. will remain the core content of its search for interests in the Asia-Pacific region due to the importance of the region to the U.S. politics, economics and security. In addition, a list of other urgent internal affairs of the newly elected government is also a factor influencing U.S. strategy formulation in the Asia-Pacific region.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn