Trần Vũ Chi Mai
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26153 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Vũ Chi Mai
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/11/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Khoa học Môi trường; Tại: Đại học Okayama
Dạy CN: Kỹ thuật Môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 - Nguyễn Lương Bằng - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935000414
Email: tvcmai@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2012 đến 12/2013: Tập sự giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
Từ 12/2013 đến nay: Giảng viên tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: A study on household solid waste characteristic and recycling behavior modeling: A case study in Da Nang city, Vietnam. Chủ nhiệm: Tran Vu Chi Mai. Mã số: Đề tài Thạc sỹ. Năm: 2017. (Aug 10 2017 4:14PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiện trạng sử dụng các thiết bị vệ sinh của người dân thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp sử dụng tiết kiệm nước. Chủ nhiệm: Trần Vũ Chi Mai. Mã số: T2013-02-CBT79. Năm: 2013. (Aug 10 2017 4:18PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Prediction of effect of recycling promotion measures on waste separation behavior: A case study in Da Nang City, Vietnam. Authors: Tran Vu Chi Mai. FY2019 International Symposium on Environmental and Life Science. Pages: #8. Year 2020. (Jan 16 2020 1:00PM)
[2]Article: Measuring the effect of a program of waste separation at source in Da Nang City, Vietnam. Authors: Vu Chi Mai Tran, Hoang Son Le, and Yasuhiro Matsui. Journal of Material Cycles and Waste Management. No: https://doi.org/10.1007/s10163-020-00975-x. Pages: ISSN: 1611-8227. Year 2020. (Jan 20 2020 8:27AM)
[3]Presentations: Effect of waste separation at source program on citizens’ behavior and its determinants in Da Nang city, Vietnam. Authors: TRAN Vu Chi Mai, LE Hoang Son, and Yasuhiro MATSUI. 5th International Conference on Final Sinks (ICFS 2019). Pages: P6. Year 2019. (Jan 16 2020 12:58PM)
[4]Article: Current status and behavior modeling on household solid waste separation: A case study in Da Nang city, Vietnam. Authors: TRAN Vu Chi Mai, LE Hoang Son, Yasuhiro MATSUI. Journal of Material Cycles and Waste Management. No: Vol 21(6). Pages: 1462-1476. Year 2019. (Jan 16 2020 1:02PM)
[5]Presentations: Effect measurement of waste separation at source program in Da Nang city, Vietnam. Authors: TRAN Vu Chi Mai, LE Hoang Son, and Yasuhiro MATSUI. The 5th 3R International Scientific Conference on Material Cycles and Waste Management. Pages: S1-3. Year 2019. (Jan 16 2020 12:54PM)
[6]Presentations: Influence of a waste separation program on waste separation behavior in Da Nang City Vietnam. Authors: TRAN Vu Chi Mai and Yasuhiro MATSUI. 第2回中四国からの廃棄物資源循環研究発信発表会. Pages: 2-2. Year 2019. (Jan 16 2020 12:57PM)
[7]Article: An estimation of solid waste generation and recycling potential at food and beverage service sectors: A case study in Hue, Vietnam. Authors: Yasuhiro Matsui, Le Hoang Son, Do Thi Thu Trang, Nguyen Hong Dang, Tran Vu Chi Mai and Nguyen Phuc Thanh. Journal of Environmental and Social Sciences. No: Vol.5. Pages: Issue 1. Year 2018. (Jan 16 2018 12:07PM)
[8]Article: Scenario analysis on operation efficiency for waste collection and transport: A case study in Da Nang city, Vietnam. Authors: Nguyen Hong Dang, Le Thi Tuong Vi, Tran Vu Chi Mai and Yasuhiro Matsui. Journal of Environmental and Social Sciences. No: Vol.5. Pages: Issue 1. Year 2018. (Jan 16 2018 12:13PM)
[9]Presentations: Current status and behavior modeling on household solid waste recycling: A case study in Da Nang city, Vietnam. Authors: TRAN Vu Chi Mai and Yasuhiro MATSUI. FY2017 International Symposium on Environmental and Life Science, The University of Okayama, Japan. Pages: #10. Year 2018. (Jan 16 2018 12:19PM)
[10]Presentations: Recycling behavior modeling in Da Nang city, Vietnam. Authors: TRAN Vu Chi Mai and Yasuhiro MATSUI. 第1回中四国からの廃棄物資源循環研究発信発表会. Pages: 2-6. Year 2018. (Jan 16 2020 12:51PM)
[11]Presentations: Behavior and attitudes on household solid waste recycling in Da Nang city, Vietnam. Authors: TRAN Vu Chi Mai and Yasuhiro MATSUI. 4th International Conference on Final Sinks (ICFS 2017), Kyoto, Japan. Pages: F-3. Year 2017. (Jan 16 2018 12:04PM)
[12]Presentations: A study on household solid waste characteristics and recycling behavior modeling: A case study in Da Nang city, Vietnam. Authors: TRAN Vu Chi Mai and Yasuhiro MATSUI. The 28th Annual Conference of Japan Society of Material Cycles and Waste Management (JSMCWM 2017), Tokyo, Japan. Pages: FA-5. Year 2017. (Aug 10 2017 4:33PM)
[13]Presentations: Interregional Comparison among Japanese Cities on Recycling Behavior and its Determinants. Authors: Tran Vu Chi Mai and Yasuhiro Matsui. The 9th Asia-Pacific Landfill Symposium - Integrated Waste Management and Sustainable Landfilling (APLAS 2016), The University of Hong Kong, Hong Kong. Pages: A3-1. Year 2016. (Aug 10 2017 4:24PM)
[14]Presentations: Effects of 3R Promotion Measures on Citizen Participation for Recycling. Authors: Yasuhiro Matsui and Tran Vu Chi Mai. The 31st International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA U.S.A. Pages: 499-506. Year 2016. (Aug 10 2017 4:28PM)
  
 Khen thưởng
[1] Certificate of Commendation on Excellent Research Completion in 2016. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mạng cấp nước
Ngành: Khoa học môi trường
 2013 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn