Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,809

 Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử cho chương trình Lustre/SCADE dựa trên kiểm chứng mô hình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trịnh Công Duy*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 90;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lustre/SCADE là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi để phát triển phần mềm cho các hệ thống phản ứng, một lĩnh vực mà chất lượng phần mềm được yêu cầu hết sức nghiêm ngặt, gần như là không được phép xảy ra bất cứ một lỗi nhỏ nào. Bên cạnh đó, đối với những ứng dụng trong lĩnh vực này, việc kiểm thử thủ công sẽ rất khó thực hiện và không mang lại hiệu quả, do đó yêu cầu cần phải tự động hóa hoạt động kiểm thử cho các ứng dụng Lustre/SCADE. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu việc kiểm thử tự động cho các ứng dụng Lustre/SCADE. Chúng tôi đề xuất sử dụng kỹ thuật kiểm chứng mô hình trên trên mạng lưới toán tử (operator network) để sinh ra các dữ liệu thử một cách tự động. Cuối cùng, chúng tôi ứng dụng giải pháp này để xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử cho chương trình Lustre/SCADE và minh họa trên một chương trình cụ thể
ABSTRACT
Lustre/SCADE is the language widely used for developing applications of reactive systems which have very strict requirements on software reliability and even the smallest of errors was unacceptable. Moreover, in such applications, the manual testing would be very difficult to implement and ineffective, so using automatic testing tool for Lustre /SCADE becomes necessary. In this paper, we concentrate on studying automated testing tool for Lustre/SCADE programs. We propose the use of model checking techniques on operator network for automatically generating test cases. Finally, we apply this technique to develop test data generation tool for Lustre/SCADE programs and illustrate it on a specific program.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn