Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,334

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu và xây dựng giải pháp phần mềm hỗ trợ việc triển khai mô hình lớp học Flipped Learning. Chủ nhiệm: TS Trịnh Công Duy. Mã số: dhdn2016. Năm: 2016. (Mar 24 2019 3:00PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng thiết bị sách thông minh UD SmartBook phục vụ cho sinh viên Đại học Đà Đẵng. Chủ nhiệm: TS Trịnh Công Duy. Mã số: dhdn2013. Năm: 2013. (Mar 24 2019 2:59PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu nâng cấp hệ thống Portal trường ĐHBK Đà Nẵng theo mô hình chứng thực tập trung. Chủ nhiệm: Trịnh Công Duy. Mã số: dhdn2011. Năm: 2011. (Mar 24 2019 2:57PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả năng kiểm thử phần mềm và mở rộng tính năng của công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng trong môi trường SCICOS và SIMULINK. Chủ nhiệm: PGS, TS Nguyễn Thanh Bình. Thành viên: Đặng Thiên Bình, Trịnh Công Duy, Nguyễn Văn Khang, Đặng Văn Hưng, Đỗ Huy Vũ, Michel Delaunay, Chantal Robach. Mã số: 05/2010/HĐ - NĐT. Năm: 2011. (Oct 5 2012 9:49AM)
[5] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐA NGỮ HÓA CÁC TRANG WEB. Chủ nhiệm: TS Võ Trung Hùng. Thành viên: GS.TSKH. Bùi Văn Ga
GS.TSKH. Christian Boitet
PGS.TS. Phan Huy Khánh
TS. Nguyễn Thanh Bình
ThS. Trịnh Công Duy
KS. Đoàn Văn Thành
KS. Trần Thanh Điệp.
Mã số: B2006-ĐN02-18-TĐ. Năm: 2008.
(Oct 5 2012 9:47AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBPORTAL TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Trịnh Công Duy. Thành viên: TS. Võ Trung Hùng
KS. Võ Ngọc Hải
KS. Nguyễn Năng Hùng Vân.
Mã số: B2006-ĐN02-03. Năm: 2008.
(Oct 5 2012 9:40AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC ĐA KÊNH. Chủ nhiệm: Đặng Bá Lư - Trịnh Công Duy. Thành viên: . Mã số: B2004-ĐN02-03. Năm: 2006. (Oct 5 2012 9:44AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn