Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,783

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng Lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016, QĐ số 931/QĐ-TLĐ ngày 15/5/2017 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

 Khoa học công nghệ

 2017

 931/QĐ-TLĐ

 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

[2] Bằng khen Giải nhì VIFOTEC 2016, QĐ số 1038/QĐ-LHHVN ngày 28/12/2016 của Ban tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

 Khoa học công nghệ

 2016

 1038/QĐ-LHHVN

 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng vì đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015.

 Khoa học công nghệ

 2016

 1485/QĐKT

 Đại học Đà Nẵng

[4] Sinh viên NCKH cấp ĐHĐN

 Khoa học công nghệ

 2003

 

 ĐHĐN

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn