Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,436

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sinh dữ liệu thử cho ứng dụng Lustre/SCADE sử dụng điều kiện kích hoạt. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis,. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2015). Số: FAIR2015. Trang: Trang: 628-639. Năm 2015. (Mar 24 2019 3:10PM)
[2]Bài báo: Sinh ca kiểm thử cho các hệ thống phản ứng sử dụng công cụ kiểm chứng mô hình NUSMV. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình,. Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí khoa học Đại Học Huế. Số: Số 7, 2015. Trang: Trang 55-66, tập 106. Năm 2015. (Mar 24 2019 3:07PM)
[3]Bài báo: Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử cho chương trình Lustre/SCADE dựa trên kiểm chứng mô hình. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9(94), 2015. Trang: Trang 84-90. Năm 2015. (Mar 24 2019 3:09PM)
[4]Bài báo: Xây dựng công cụ sinh dữ liệu thử cho chương trình Lustre/SCADE dựa trên kiểm chứng mô hình. Tác giả: ThS. Trịnh Công Duy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 90. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[5]Bài báo: LRUDSMART – KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Trịnh Công Duy*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 124. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng Hệ thống chứng thực tập trung cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy; Hồ Phan Hiếu
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 17. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu kiến trúc và xây dựng mô hình tổng thể hệ thống phần mềm cho Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Mai Trần Trung Hiếu*; Trịnh Công Duy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 30. Năm 2014. (Apr 14 2015 9:24AM)
[8]Bài báo: Sinh ca kiểm thử tự động trong kiểm thử hồi quy cho các hệ thống phản ứng. Tác giả: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR 2013). Số: FAIR2013. Trang: 484-494. Năm 2013. (Mar 24 2019 3:04PM)
[9]Bài báo: Xây dựng từ điển đa ngữ dành cho điện thoại di động dựa trên Android Framework. Tác giả: Võ Trung Hùng, Trịnh Công Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(31). Trang: 8-14. Năm 2009. (Oct 5 2012 9:52AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: LusRegTes: A Regression Testing Tool for Lustre Programs. Authors: Nguyen Thanh Binh, Trinh Cong Duy, Ioannis Parissis. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE, ISSN: 2088-8708, a SCOPUS  indexed Journal);. No: Vol 7, No 5, 2017. Pages: Vol 7, No 5. Year 2017. (Mar 24 2019 3:14PM)
[2]Article: A regression testing approach for Lustre/SCADE programs. Authors: Trinh Cong Duy, Nguyen Thanh Bình, Ioannis Parissis. ,” SoICT 2015, ACM Publisher, New York, NY, USA, 2015. (Scopus indexed). No: ACM Publisher, New York, NY, USA, 2015. Pages: 60-65. Year 2015. (Mar 24 2019 3:12PM)
[3]Article: Applying model checking for regression testing based on requirements specifica. Authors: Trinh Cong Duy, Nguyen Thanh Bình. 13th International Symposium on Advanced Technology - ISAT13 - Engineering innovation for sustainable future. No: ISAT13. Pages: Pages: 61-67. Year 2014. (Mar 24 2019 3:06PM)
[4]Article: Automatic Generation of Test Cases in Regression Testing for Lustre/SCADE Programs. Authors: Trịnh Công Duy, Nguyễn Thanh Bình, Ioannis Parissis. Journal of Software Engineering and Applications (JSEA, ISSN: 1945-3124). No: Vol.6, No.10A, 2013. Pages: Pages: 27-35. Year 2013. (Mar 24 2019 3:02PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn