Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,615

 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBPORTAL TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trịnh Công Duy; Thành viên:  TS. Võ Trung Hùng
KS. Võ Ngọc Hải
KS. Nguyễn Năng Hùng Vân
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2006-ĐN02-03 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng WebPortal cho trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.
Mã số:
Chủ trì đề tài: Th.S. Trịnh Công Duy - ĐT: 736 949 - E-mail: tcduy@ud.edu.vn
Cơ quan chủ trì đề tài: Đại học Đà Nẵng
Cơ quan phối hợp thực hiện:
-      Khoa Công nghệ Thông tin
-      Tổ máy tính Trường Đại học Bách Khoa
Cá nhân phối hợp thực hiện:
-      TS. Võ Trung Hùng
-      KS. Võ Ngọc Hải
-      KS. Nguyễn Năng Hùng Vân
Thời gian thực hiện: 2007-2008
1. Mục tiêu: Xây dựng một Web Portal để quản trị tin tức và các ứng dụng trên mạng cho trường ĐHBK
2. Nội dung chính:
-      Nghiên cứu, đánh giá các Portal thường dùng hiện nay
-      Cấu hình, xây dựng lại Portal cho Trường Đại học Bách Khoa từ Portal mẫu được chọn trong số các phần mềm mã mềm mở hiện có
-      Phát triển WebPortal cho Trường Đại học Bách Khoa
-      Tích hợp các ứng dụng khác vào Portal…
3. Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế – xã hội, v.v…): là cổng thông tin giao tiếp thuận lợi cho cán bộ, sinh viên và mọi đối tượng quan tâm đến hoạt động đào tạo của Trường Đại học Bách Khoa.

1. Mục tiêu: Xây dựng một Web Portal để quản trị tin tức và các ứng dụng trên mạng cho trường ĐHBK
2. Nội dung chính:
-      Nghiên cứu, đánh giá các Portal thường dùng hiện nay
-      Cấu hình, xây dựng lại Portal cho Trường Đại học Bách Khoa từ Portal mẫu được chọn trong số các phần mềm mã mềm mở hiện có
-      Phát triển WebPortal cho Trường Đại học Bách Khoa
-      Tích hợp các ứng dụng khác vào Portal…
3. Kết quả chính đạt được (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế – xã hội, v.v…): là cổng thông tin giao tiếp thuận lợi cho cán bộ, sinh viên và mọi đối tượng quan tâm đến hoạt động đào tạo của Trường Đại học Bách Khoa.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn