Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,196,963

 Hiện tượng học và biểu hiện của nó trong văn học Việt Nam
Chủ nhiệm:  PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng; Thành viên:  Trịnh Sơn Hoan
Số: 210108 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học

Hiện tượng học (HTH) được xem là khoa học nền tảng trong khoa học xã hội nhân văn phương Tây. Nhờ hiện tượng học mà trong văn học (VH) đã có những tác phẩm hay. Nghiên cứu quan hệ giữa HTH và VH sẽ góp phần phân tích kỹ lưỡng hơn về bản chất của HTH, từ đó cho phép ứng ứng vào sáng tác VH.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn