Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,404

 Khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên và sinh viên về công tác phục vụ của các phòng ban chức năng của Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  ThS. Trịnh Thế Anh; Thành viên:  Đỗ Thế Cương; Lê Thanh Hà
Số: T2015-03-01 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
Đề tài đã xây dựng được bộ công cụ để đánh giá mức độ hài lòng của GV và SV về chất lượng phục vụ của các phòng ban chức năng thuộc ĐHĐN và xác định được mức độ hài lòng của GV và SV về chất lượng dịch vụ của các phòng chức năng thộc Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn