Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,970,775

[1] Giấy khen của Đoàn trường Đại học Sư phạm Huế. Số: 101KT/TN. Năm: 2010.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5934/QĐKT. Năm: 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4426/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[5] Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN về việc đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Số: 24-QĐ/DU. Năm: 2015.
[6] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm vì đã có thành tích xuất sắc toàn diện trong hoạt động công tác công đoàn năm học 2014-2015. Số: 83/QĐ-CĐĐHSP. Năm: 2015.
[7] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5077/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[8] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn