Đinh Văn Trọng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,748,022

 
Mục này được 105 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Văn Trọng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/10/1983
Nơi sinh: Phù Cát, Bình Định
Quê quán Phù Cát, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: Đại học Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 201; Chuyên ngành: Lịch sử (Chuyên nhành Lịch sử Đảng; Tại: Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Dạy CN: Đường lối CMĐCSVN, Lịch sử Đảng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: 218/21/1 Hoàng Văn Thái, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2010, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
9/2012 - 6/2018, Trường Đại học Quang Trung
6/2018 đến nay, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Vận dụng quan điểm "Kháng chiến - Kiến quốc" của Hồ Chí Minh vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Nguyễn Thị Huyền Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Số: 5/2019. Trang: 181-187. Năm 2019. (Aug 6 2019 10:03PM)
[2]Bài báo: Võ cổ truyền Bình Định trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang. Số: 14. Trang: 118-125. Năm 2019. (Aug 6 2019 10:01PM)
[3]Bài báo: Tìm hiểu hệ thống di tích Lịch sử - Văn hóa khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở huyên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga, Mai Trọng Anh. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 58. Trang: 55-63. Năm 2019. (Aug 6 2019 10:05PM)
[4]Bài báo: Quân và dân tỉnh Bình Định tham gia cuộc tiến công chiến lược Xuân năm 1972. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 7/2019. Trang: 19-24. Năm 2019. (Aug 6 2019 10:08PM)
[5]Bài báo: Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Hội Thảo khoa học Quốc gia. Số: 9/2019. Trang: 664-670. Năm 2019. (Sep 28 2019 11:22AM)
[6]Bài báo: Cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia. Số: 1/2018. Trang: 55. Năm 2018. (Aug 6 2019 9:50PM)
[7]Bài báo: Công tác binh vận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định năm 1973 góp phần đấu tranh đòi chính quyền Sài Gòn thi hành hiệp định Pari. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn. Số: 10/2018. Trang: 127-136. Năm 2018. (Aug 6 2019 9:53PM)
[8]Bài báo: Vài nét về kiến trúc nghệ thuật cổ chùa Thập Tháp, tỉnh Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Công tác tôn giáo. Số: 137+138. Trang: 94-97. Năm 2018. (Aug 6 2019 9:54PM)
[9]Bài báo: Phong trào đấu tranh Phật giáo ở tỉnh Bình Định năm 1966 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn. Tác giả: Đinh Văn Trọng, Ngô Minh Hiệp. Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia. Số: 8/2018. Trang: 450-462. Năm 2018. (Aug 6 2019 9:58PM)
[10]Bài báo: Cuộc đấu tranh chống phá chính sách "bình định" của Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở tỉnh Bình Định (1965 - 1968). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Lịch sử Đảng. Số: 314. Trang: 86-91. Năm 2017. (Aug 6 2019 9:39PM)
[11]Bài báo: Tìm hiểu cuộc đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định trước chính sách "Tố cộng" của Việt Nam Cộng hòa (1955 - 1959). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 45. Trang: 59-67. Năm 2017. (Aug 6 2019 9:42PM)
[12]Bài báo: Phong trào chống, phá "Ấp Chiến lược" ở Bình Định (1964 - 1965). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số: 307. Trang: 35-39. Năm 2017. (Aug 6 2019 9:46PM)
[13]Bài báo: Đảng bộ tỉnh Bình Định lãn đạo đấu tranh chống "bình định cấp tốc"(1969 - 1970). Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Giáo dục Lý luận. Số: 250. Trang: 86-88. Năm 2016. (Aug 6 2019 9:33PM)
[14]Bài báo: Chính sách "bình định" và "chống bình định" ở tỉnh Bình Định năm 1973. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số: 290. Trang: 49-53. Năm 2016. (Aug 6 2019 9:31PM)
[15]Bài báo: Một số lễ hội cổ truyền của người Chăm ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Công tác tôn giáo. Số: 99. Trang: 37-41. Năm 2014. (Aug 6 2019 9:29PM)
[16]Bài báo: Vài nét về lãnh tụ phong trào nước xu. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Lịch sử Quân sự. Số: 260. Trang: 47-49. Năm 2013. (Aug 6 2019 9:25PM)
[17]Bài báo: Vài nét về đạo Phật ở tỉnh Bình Định. Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Công tác tôn giáo. Số: 86. Trang: 42-43,47. Năm 2013. (Aug 6 2019 9:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn