Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Đề tài: Đặc điểm từ ngữ nghề bánh xứ Quảng

 Thạc sĩ

 Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[2]Nguyễn Thị Linh Phương
Đề tài: Khảo sát lỗi phát âm của học sinh tiểu học Đà Nẵng và một số biện pháp khắc phục

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[3]Nguyễn Thị Phượng
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ báo chí trong Chương trình Thời sự của Đài Phát thanh - truyền hình Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[4]Huỳnh Dũng
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ của báo Hoa Học Trò

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Lê Thị Tuyết Mai
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ văn bản hành chính qua ngữ liệu ở quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[6]Nguyễn Thị Hải Yến
Đề tài: Ngữ nghĩa của các yếu tố mồm, miệng, răng, lưỡi trong ca dao, thành ngữ, tục ngữ Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Nguyễn Thị Ái Hữu
Đề tài: Cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự báo chí tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2012

 2013

[8]Trần Thị Huyền
Đề tài: Tình thái từ tiếng Việt và các yếu tố tương đương trong tiếng Hàn

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học - Đại học Huế

 2012

 2012

[9]Võ Minh Phát
Đề tài: Từ xưng hô trong Phật giáo

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học Huế

 2011

 2011

[10]Phan Thị Thanh Thúy
Đề tài: Đặc điểm phong cách khẩu ngữ trên báo Công an thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học Huế

 2011

 2011

[11]Nguyễn Thị Ngọc
Đề tài: Đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của lớp danh từ trong ca dao xứ Nghệ và dân ca Nam – Trung bộ

 Thạc sĩ

 Đại học Vinh

 2010

 2010

[12]Hồ Trần Ngọc Oanh
Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa các địa danh huyện Ia Grai – Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Khoa học Huế

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn