Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hoạt động giảng dạy học phần ngữ pháp tiếng Hàn theo học chế tín chỉ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
Nơi đăng: Đại học Đà Nẵng; Số: kỷ yếu;Từ->đến trang: 91~96;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Năng lực ngữ pháp là một phần có vai trò nền tảng trong năng lực giao tiếp ngoại ngữ, do đó việc giảng dạy học phần Ngữ pháp mang lại tính hiệu quả cao đối với việc nâng cao năng lực giao tiếp cho người học. Khi đề cập đến ngữ pháp của một ngôn ngữ là đề cập đến tính chính xác trong thành lập và kết hợp câu, tính chính xác trong ngôn ngữ. Tuy nhiên, đối với văn Nói hay trong đàm thoại, để mang lại hiệu quả cao trong giao tiếp thì đôi khi tính chính xác bị xem nhẹ, và thay vào đó là chú trọng đến tính trôi chảy, lưu loát của câu. Trong bài viết này người viết tiếp cận đầu tiên đến tính chính xác và tính trôi chảy khi sử dụng cấu trúc ngữ pháp để thành lập câu. Tính chính xác và tính trôi chảy trong đàm thoại chính là thước đo năng lực, là kết quả thực tế của quá trình giảng dạy học phần Ngữ pháp theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên tiếng Hàn chính qui, Khoa Nhật - Hàn - Thái, trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
Năng lực ngữ pháp là một phần có vai trò nền tảng trong năng lực giao tiếp ngoại ngữ, do đó việc giảng dạy học phần Ngữ pháp mang lại tính hiệu quả cao đối với việc nâng cao năng lực giao tiếp cho người học. Khi đề cập đến ngữ pháp của một ngôn ngữ là đề cập đến tính chính xác trong thành lập và kết hợp câu, tính chính xác trong ngôn ngữ. Tuy nhiên, đối với văn Nói hay trong đàm thoại, để mang lại hiệu quả cao trong giao tiếp thì đôi khi tính chính xác bị xem nhẹ, và thay vào đó là chú trọng đến tính trôi chảy, lưu loát của câu. Trong bài viết này người viết tiếp cận đầu tiên đến tính chính xác và tính trôi chảy khi sử dụng cấu trúc ngữ pháp để thành lập câu. Tính chính xác và tính trôi chảy trong đàm thoại chính là thước đo năng lực, là kết quả thực tế của quá trình giảng dạy học phần Ngữ pháp theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên tiếng Hàn chính qui, Khoa Nhật - Hàn - Thái, trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn