Trần Thị Lan Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,920

 
Mục này được 29445 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Lan Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/12/1977
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Khoa Học, ngành Đông Phương học; Tại: Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Văn học Hàn Quốc; Tại: Viện Nghiên cứu Trung Ương Hàn Quốc học, Hàn Quốc
Dạy CN: Tiếng Hàn
Lĩnh vực NC: Văn học so sánh
Ngoại ngữ: Tiếng Hàn, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại: 0511 3699334; Mobile: 0918 390 930
Email: tranlananh1912@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

2004-2005: Chuyên viên phòng đào tạo, dự án mở mã ngành tiếng Hàn trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng.


2005-2006: giảng viên tiếng Hàn, khoa Trung - Nhật, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng.


2006-2008:  giảng viên, tổ trưởng bộ môn tiếng Hàn, khoa Trung - Nhật, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng.


2008-2014: giảng viên tiếng Hàn, phó trưởng Khoa Nhật - Hàn - Thái, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng.
2015- nay: giảng viên tiếng Hàn, trường ĐHNN, ĐHĐN.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Seed program for Korean StudiesDự án Ươm mầm Hàn Quốc học. Chủ nhiệm: TRẦN THỊ LAN ANH. Thành viên: Đồng nghiên cứu 1: GS. Song Hwa Seop Đồng nghiên cứu 2: GS. Lee Yoon Sun. Mã số: AKS-2014-INC-2230002. Năm: 2017. (Aug 25 2015 9:36AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Tìm hiểu yếu tố văn hóa trong một số 'quán dụng ngữ' tiếng Hàn phổ biến và một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy 'quán dụng ngữ' cho sinh viên chuyên ngữ. . Chủ nhiệm: Trần Thị Lan Anh. Thành viên: . Mã số: Đ2011-05-04. Năm: 2011. (Feb 14 2012 3:57PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN THEO GIÁO TRÌNH HANGUL I. Chủ nhiệm: Trần Thị Lan Anh. Thành viên: . Mã số: T2006-05-02. Năm: 2006. (May 11 2011 4:58PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Luận thuyết tự sự - Bước đệm đầu tiên trong quá trình hiện đại hóa văn học Triều Tiên. Tác giả: ThS. Trần Thị Lan Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 47. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[2]Bài báo: Thực trạng hoạt động đào tạo tiếng Hàn tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng, đề xuất một vài giải pháp tăng cường và phương hướng phát triển. Tác giả: Trần Thị Lan Anh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Hàn Quốc học
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 9 (3) 2014. Trang: trang 37-43. Năm 2014.
(Aug 29 2014 4:21PM)
[3]Tham luận: Thách thức và phương hương khắc phục trong hoạt động đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN. Tác giả: Trần Thị Lan Anh. Hội thảo Những tồn tại và phương án hợp tác trong giáo dục Hàn Quốc học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: Báo cáo tham luận. Năm 2014.
(Aug 29 2014 4:25PM)
[4]Bài báo: Đi tìm nguyên nhân tại sao '춘향전- XUÂN HƯƠNG TRUYỆN' sống trường tồn với thời gian. Tác giả: ThS. Trần Thị Lan Anh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(81).2014. Trang: 31. Năm 2014. (Oct 29 2014 2:52PM)
[5]Tham luận: Giới thiệu tổ tiếng Hàn và phương hướng phát triển giai đoạn 2014-2018. Tác giả: Trần Thị Lan Anh. Hội thảo Tình hình đào tạo, nghiên cứu Hàn Quốc học và Định hướng phát triển tại Việt Nam do Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc tổ chức. Trang: trang 32-40. Năm 2013. (Aug 29 2014 3:49PM)
[6]Bài báo: HIỆN THỰC NÔNG THÔN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN VÀ VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA PARK YEONG JUN VÀ NGÔ TẤT TỐ. Tác giả: Trần Thị Lan Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 11 (141). Trang: 58-68. Năm 2012.
(Feb 5 2013 11:02PM)
[7]Bài báo: YẾU TỐ VĂN HÓA HÔN NHÂN TRONG MỘT SỐ ‘QUÁN DỤNG NGỮ’ TIẾNG HÀN PHỔ BIẾN. Tác giả: Trần Thị Lan Anh. Tạp Chí Khoa học & Công Nghệ. Số: 11 (60). Trang: 110-115. Năm 2012. (Feb 5 2013 11:16PM)
[8]Bài báo: QUÁN DỤNG NGỮ’ TIẾNG HÀN VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI ‘NGỮ CỐ ĐỊNH’ TIẾNG VIỆT . Tác giả: Trần Thị Lan Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp Chí Khoa học & Công Nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1 (50). Trang: 162-167. Năm 2012.
(Jan 7 2013 12:50AM)
[9]Bài báo: Hoạt động giảng dạy học phần ngữ pháp tiếng Hàn theo học chế tín chỉ. Tác giả: Trần Thị Lan Anh. Đại học Đà Nẵng. Số: kỷ yếu. Trang: 91~96. Năm 2011. (Aug 25 2015 11:45AM)
[10]Bài báo: HIỆN THỰC NÔNG THÔN TRIỀU TIÊN DƯỚI THỜI THỰC DÂN PHẢN ÁNH TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC (Cơn mưa rào, Đói khát và chết chóc, Làng Saha). Tác giả: Trần Thị Lan Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng, Số 40 - quyển 3. Số: 40. Trang: 7 - 13. Năm 2010. (May 22 2011 3:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: 시대를 초월하여 많은 사랑을 받아오는 ‘춘향전’의 매력 (Sức hấp dẫn của Xuân Hương truyện). Authors: Trần Thị Lan Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Văn học Hàn Quốc trong bối cảnh Châu Á. Pages: trang 161-170. Year 2014. (Aug 29 2014 4:11PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 29 2014 3:25PM)(Aug 29 2014 3:17PM)
[1]

Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ vì sự phát triển nguồn nhân lực phụ
nữ Việt Nam (lần 2; tái bản chỉnh sửa) 
Chủ biên: CHO, HYUNG -SOOK , Người dịch: Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Tuyền. Đồng tác giả: Ahn Hye Jun, Nam Ki Won, Kim Myong Ha, Lee Eun Hyong, Kim Myong Jung, Han Shin Ae, Jeong Woo Jeong. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2014.

[2]

Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ vì sự phát triển nguồn nhân lực phụ
nữ Việt Nam  
Chủ biên: CHO, HYUNG -SOOK , Người dịch: Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Tuyền. Đồng tác giả: Ahn Hey Jun, Nam Ki Won, Kim Myong Ha, Lee Eun Hyung; Kim Myong Jung, Han Shin Ae, Jeong Woo Yong, . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2013.

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết dịch
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên năm 3  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[2]Học phần chuyên môn cuối khóa 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 sinh viên năm 4
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[3]Học phần chuyên môn cuối khóa 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 Sinh viên năm 4
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[4]Lịch sử văn hóa Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2010 Người Hàn Quốc tại công ty Doosan Vian, Quảng Ngãi  Công ty Doosan vina, Quảng Ngãi
[5]Cú pháp
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên năm 4
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[6]Văn học Hàn Quốc
Ngành: Văn hoá học
 2010 Sinh viên năm 3
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[7]Trích giảng văn học Hàn Quốc
Ngành: Văn hoá học
 2010 Sinh viên năm 4
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[8]Hán tự
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên năm 3  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[9]Tiếng Hàn thư ký văn phòng
Ngành: Khác
 2008 Sinh viên năm 3
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[10]Văn hóa văn minh Hàn Quốc
Ngành: Văn hoá học
 2008 Sinh viên năm 3
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[11]Văn học cổ điển Hàn Quốc
Ngành: Văn hoá học
 2008 Sinh viên năm 3  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[12]NGhe 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 2
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[13]Nghe 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 3
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[14]Đọc 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 2  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[15]Nói 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 3  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[16]Viết 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên chính qui chuyên ngành tiếng Hàn năm thứ 2
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Nhật - Hàn - Thái, Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng
[17]Viết 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh viên năm 3  Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐH ĐÀ Nẵng
[18]Nói 4
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh vien năm 2
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[19]Nói 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Sinh vien năm 3
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[20]Đọc 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên năm 1
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[21]Đọc 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên năm 2  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[22]Viết 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 
marriage affairs open i want an affair
 
[23]Viết 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên chính qui tiếng Hàn năm 2  Khoa Trung - Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
[24]Nói 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh vien năm 1
marriage affairs open i want an affair
 ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng
[25]Nói 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh vien năm 2  ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng
[26]Nghe 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên năm 1  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[27]Nghe 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Sinh viên năm 2
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[28]Tiếng Hàn xuất khẩu lao động
Ngành: Ngoại ngữ
 2006 Xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trung tâm giáo dục việc làm Quảng Nam
[29]Đọc 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên năm 1
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[30]Nghe 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh vien năm 1  Đại học Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[31]Viết 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên năm 1
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Trung - Nhật, Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng.
[32]Nói 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên năm 1  ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn