Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 HIỆN THỰC NÔNG THÔN TRIỀU TIÊN DƯỚI THỜI THỰC DÂN PHẢN ÁNH TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC (Cơn mưa rào, Đói khát và chết chóc, Làng Saha)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Đại học Đà Nẵng, Số 40 - quyển 3; Số: 40;Từ->đến trang: 7 - 13;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn