Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 HIỆN THỰC NÔNG THÔN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN VÀ VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA PARK YEONG JUN VÀ NGÔ TẤT TỐ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 11 (141);Từ->đến trang: 58-68;Năm: 2012
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhìn về lịch sử, Việt Nam và Triều Tiên đều trải qua một thời kỳ đen tối dưới ách thống trị và đô hộ của chính quyền thực dân, hơn nữa đây cũng là thời kỳ mà cả hai nước được tiếp cận nền văn minh phương Tây nên những tác phẩm văn học xuất hiện trong thời kỳ này của hai nước đều chịu ảnh hưởng chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa tự nhiên của văn học phương Tây. Những tác phẩm văn học có bối cảnh nông thôn và phản ánh sâu sắc những mâu thuẫn, xung đột của xã hội nông thôn xuất hiện trong thời kỳ thực dân đô hộ của hai nước không phải là ít. Trong số đó phải kể đến Người nông dân gương mẫu (1934) của Park Yeong Jun và Tắt đèn (1936) của Ngô Tất Tố. Thông qua phân tích tác phẩm làm rõ bản chất của chính sách bóc lột mà chính phủ thực dân Nhật áp đặt ở nông thôn Triều Tiên và chính phủ thực dân Pháp áp dụng ở nông thôn Việt Nam, đồng cảm với số phận của người nông dân sống dưới sự thống trị hà khắc của thực dân. Đồng thời tìm hiểu bối cảnh tương đồng của xã hội nông thôn Triều Tiên và xã hội nông thôn Việt Nam trong thời kỳ này, và làm rõ sự khác biệt trong đối ứng với hiện thực của các nhân vật nông dân điển hình xuất hiện trong hai tác phẩm.
ABSTRACT
In the past history, Vietnam and South Korea were surrounded by the darkest days under rules of colonial government. Moreover, during this time, both countries adapted themselves to approach Western civilization; therefore, the literature novels in this time were affected by Realism, Naturalism in western Literature. With the causes mentioned above, there are actually not few literature novels with rural background reflected deeply the contrast and conflict of rural society. Among those novels, “A Model Farmer “(1934) by Park Young Jun and “Lights Off “(1936) by Ngo Tat To are the typical ones. These two novels are totally different in literature characteristic, content, and the author’s consciousness, but they have values in research and share the same ideas which show realistic approach and reflect rural areas of Vietnam and Korea under French and Japanese colonization in turn. Through the steps of analyzing the novels in order to reveal the cruelty of the exploiting policies’ Japanese colonial government carried out in rural areas of Vietnam and Korea, and sympathize with the fates of both countries’ farmers under strict and hardened ruling of colonists. In addition, it is necessary for finding the similar background scene of rural Korean society and rural Vietnamese society in this time, and clarifying the differences in solutions for reality of the main farmer characters appeared in these two novels.
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn