Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thách thức và phương hương khắc phục trong hoạt động đào tạo ngành ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Lan Anh
Nơi đăng: Hội thảo Những tồn tại và phương án hợp tác trong giáo dục Hàn Quốc học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Hội thảo trong nước;Từ->đến trang: Báo cáo tham luận;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mấy năm gần đây, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, cùng với sự ra đời ngày càng nhiều các trường đại học mới là sự gia tăng các mối quan tâm của xã hội về chất lượng và việc đáp ứng nhu cầu xã hội của giáo dục đại học. Cũng như các trường Đại học khác, trường Đại học Ngoại Ngữ (ĐHNN) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nói chung và Bộ môn tiếng Hàn nói riêng đang phải xác định rõ ràng sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên, Bộ môn tiếng Hàn của trường ĐHNN – ĐHĐN là một trong những chuyên ngành còn non trẻ, ra đời chưa được bao lâu (2005), đội ngũ cán bộ giảng dạy còn mỏng và chưa có học vị cao, đây chính là nguyên nhân và cũng là thách thức lớn nhất mà bộ môn tiếng Hàn nhà Trường đang gặp phải và tìm cách khắc phục. Với mong muốn tìm kiếm sự chia sẻ và phương cách giải quyết khắc phục nỗi khó khăn này, người viết quyết định chọn đề tài ‘…’ để tham gia Hội thảo Korea Foundation lần này.
ABSTRACT
Mấy năm gần đây, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, cùng với sự ra đời ngày càng nhiều các trường đại học mới là sự gia tăng các mối quan tâm của xã hội về chất lượng và việc đáp ứng nhu cầu xã hội của giáo dục đại học. Cũng như các trường Đại học khác, trường Đại học Ngoại Ngữ (ĐHNN) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) nói chung và Bộ môn tiếng Hàn nói riêng đang phải xác định rõ ràng sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên, Bộ môn tiếng Hàn của trường ĐHNN – ĐHĐN là một trong những chuyên ngành còn non trẻ, ra đời chưa được bao lâu (2005), đội ngũ cán bộ giảng dạy còn mỏng và chưa có học vị cao, đây chính là nguyên nhân và cũng là thách thức lớn nhất mà bộ môn tiếng Hàn nhà Trường đang gặp phải và tìm cách khắc phục. Với mong muốn tìm kiếm sự chia sẻ và phương cách giải quyết khắc phục nỗi khó khăn này, người viết quyết định chọn đề tài ‘…’ để tham gia Hội thảo Korea Foundation lần này.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn