Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 TỔ CHỨC DẠY HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN THEO GIÁO TRÌNH HANGUL I
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Trần Thị Lan Anh; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T2006-05-02 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
Phần I: Vai trò của người dạy, mối liên quan giữa người dạy và người học và mục tiêu dạy ngữ pháp tiếng Hàn.
Phần II: Những điểm lưu ý trong việc tổ chức dạy học và nội dung giảng dạy trong từng vấn đề ngữ pháp tiếng Hàn.
Phần III: Kế hoạch lên lớp của người dạy.
Phần kết luận chung.
Tài liệu tham khảo.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn