Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,737,452

 

Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ vì sự phát triển nguồn nhân lực phụ
nữ Việt Nam (lần 2; tái bản chỉnh sửa) 

Chủ biên: CHO, HYUNG -SOOK , Người dịch: Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Tuyền.; Đồng tác giả: Ahn Hye Jun, Nam Ki Won, Kim Myong Ha, Lee Eun Hyong, Kim Myong Jung, Han Shin Ae, Jeong Woo Jeong.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi xuất bản: NXB Đà Nẵng; Mã số: Số 72/QĐ-ĐaN ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: 1; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT
Đây là sách giảng dạy dành cho 'Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ của phụ nữ miền Trung Việt Nam' do CAU (Trường Đại học Chung Ang) thực hiện, là một trong những 'Dự án hợp tác phát triển quốc tế thông qua sự hợp tác song phương với các trường Đại học' của KOICA (Tổ chức Hợp tác Giao lưu quốc tế Hàn Quốc). Sách này được các giáo sư và các nhà nghiên cứu của Khoa giáo dục trẻ em CAU biên soạn và chỉ được dùng làm sách giảng dạy trong chương trình giáo dục người nuôi dạy trẻ.  
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn