Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,738,908

 Distributed Estimation of Graph Laplacian Eigenvalues by the Alternating Direction of Multipliers Method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou
Nơi đăng: Cape Town International Convention Centre, Cape Town, South Africa
marriage affairs open i want an affair
; Số: 19;Từ->đến trang: 5526-5531;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper presents a new method for estimating the eigenvalues of the Laplacian matrix associated with the graph describing the network topology of a multi-agent system. Given an approximate value of the average of the initial condition of the network state and some intermediate values of the network state when performing a Laplacian-based average consensus, the estimation of the Laplacian eigenvalues is obtained by solving the factorization of the averaging matrix. For this purpose, in contrast to the state of the art, we formulate a convex optimization problem that is solved in a distributed way by means of the Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM). The main variables in the optimization problem are the coefficients of a polynomial whose roots are precisely the inverse of the distinct nonzero Laplacian eigenvalues. The performance of the proposed method is evaluated by means of simulation results.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn