Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,596,998

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Nghĩa
Đề tài: Ứng dụng thuật toán đồng thuận điều khiển bù mất đối xứng trong lưới điện siêu nhỏ độc lập

 Thạc sĩ

 ĐHBK-ĐHĐN

 2018

 2018

[2]Phan Anh Tuấn
Đề tài: Đánh giá tính bền vững của hệ thống đa đối tượng bằng phương pháp tối ưu hóa

 Thạc sĩ

 ĐHBK-ĐHĐN

 2018

 2018

[3]Trần Thanh Dương
Đề tài:

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP

ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH CHO

ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH NHANH

 Thạc sĩ

 Bộ môn Tự động hóa - Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn