Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,219

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Điện
 2018 Đại học  Trường Đại Học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Điều khiển số
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2017 Sinh viên khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN  ĐHBK-ĐHĐN
[3]Linear continuous-time systems
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2016 Sinh viên chương trình tiên tiến, trung tâm xuất sắc, Đại Học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  CTTT - ĐHBK - ĐHĐN
[4]Lý thuyết điều khiển tự động
Ngành: Điện
 2011 Chính quy, tại chức  Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn