Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,297,252

 Distributed Estimation of Laplacian Eigenvalues via Constrained Consensus Optimization Problems
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran, Thi Minh Dung and Alain Kibangou
Nơi đăng: Systems & Control Letters; Số: 80;Từ->đến trang: 56-62;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
From the recent literature, we know that some consecutive measurements of the consensus protocol can be used to compute the exact average of the initial condition. In this paper, we show that these measurements can also be used for estimating the Laplacian eigenvalues of the graph representing the network. As recently shown in the literature, by solving the factorization of the averaging matrix, the Laplacian eigenvalues can be inferred. Herein, the problem is posed as a constrained consensus problem formulated two-fold. The first formulation (direct approach) yields a non-convex optimization problem solved in a distributed way by means of the method of Lagrange multipliers. The second formulation (indirect approach) is obtained after an adequate re-parameterization. The problem is then convex and is solved by using the distributed subgradient algorithm and the alternating direction method of multipliers (ADMM). The proposed algorithms allow estimating the actual Laplacian eigenvalues with high accuracy.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn