Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='ttnvy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trần Thị Ngọc Vỹ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,336

 
Mục này được 5459 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Ngọc Vỹ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/10/1981
Nơi sinh: 
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế đối ngoại; Tại: Đại học Ngoại Thương
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế và tài chính; Tại: University of Queensland, Úc
Dạy CN: Quản trị tài chính
Lĩnh vực NC: Quản trị tài chính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836934; Mobile: 0903.505.124
Email: vydiags@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1/1/2012 đến nay: giảng dạy môn Quản trị tài chính, Quản trị vốn luân chuyển tại khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn